သာသနာ ကြယ္ေၾကာင္း တရားအေပါင္း

21 03 2010

တရားမနာ

စာေပမသင္

နုတ္တြင္မေဆာင္

သိေအာင္မျပဳ

 ဓမၼာနုဓမၼပဋိပတ္ခြာ

ဤငါးျဖာသည္ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

စာသင္ပယ္ေလ်ာ

က်ယ္မေဟာၾကား

က်ယ္မခ်နွင့္

က်ယ္စြာ့မအံ

မႀကံမစည္

ဤငါးမည္သည္ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

အကၡရာပုဒ္ပ်က္ေလ့က်က္သင္ခ်

ဒုဗၺစမူ

စာခ်သူရွား

လာဘ္မ်ားေအာင္ဖန္

ခိုက္ရန္ကြဲျပား

ဤငါးပါးသည္ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

ဒုဗၺစ ဆိုတာကေတာ့ သြင္သင္ဆံုးရ မလြယ္ကူတာကို ဆိုလိုတာပါ။

Advertisements
သံေ၀ဂ လကၤာ

25 02 2010

ခ်မ္းသာအမႈ ေ႐ွး႐ႈျပဳ၍
ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ခါခါျပဳလည္း
အ၀ိဇၹာမကင္း တဏွာမင္းေၾကာင့္
ရၾကသည္မွာ ဒုကၡသာတည္း။
%d bloggers like this: