သေျပကန္ဆရာေတာ္

သေျပကန္ဆရာေတာ္-တရားေတာ္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္(၁)

သေျပကန္ဆရာေတာ္-တရားေတာ္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္(၂)

သေျပကန္ဆရာေတာ္-နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတရားေတာ္မ်ား

သေျပကန္ဆရာေတာ္-ေဗာစၨ်င္(၇)ပါးတရား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: