၂၀၁၂- ခုႏွစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ စကၤာပူၿမိဳ႕၏ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ဇယား (စကၤာပူ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္)

26 02 2012

၂၀၁၂- ခုႏွစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ စကၤာပူၿမိဳ႕၏ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ဇယား (စကၤာပူ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္)

 Download PDF File Here

အရွင္သီရိဓမၼ မွေပးပို႕ပါသည္…

Advertisements%d bloggers like this: