ဥပါဒါနကၡႏၶာ

24 02 2010

ဥပါဒါနကၡႏၶာ

ဆိုတာ ဥပါဒန္ နဲ႕ ခႏၶာ နဲ႕ ေရာေနတာကို ဆိုလိုတာပါ.. ခႏၶာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ရထားတဲ့ ခႏၶာငါးပါးကို ဆိုတာပါပဲ. . အဲဒါေတြက (၁) ႐ူပကၡႏၶာ (၂) ေ၀ဒနကၡႏၶာ (၃) သညာကၡႏၶာ (၄) သခၤါရကၡႏၶာ (၅) ၀ိညာဏကၡႏၶာ  ေတြပါပဲ.. အဲဒီခႏၶာငါးပါး ဆိုတဲ့တရားေတြက ပရမတၳဆုိတဲ့ တကယ့္အ႐ွိတရားေတြပါ.. ဥပါဒါန္ဆိုတာကေတာ့ စြဲလန္းတယ္လုိ႕ပဲ မွတ္ထားလုိက္ပါ.. ေလာဘဆိုတဲ့ ႏွစ္သက္မႈ ႀကီးလာရင္ စြဲလန္းတယ္ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန္ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ.. အဲဒီခႏၶာငါးပါးကို ဥပါဒါန္နဲ႕ ဆက္လုိက္လုိ႕  ဥပါဒါနကၡႏၶာ လုိ႕ေခၚတာပါပဲ.. မဆက္တဲ့သူကေတာ့ ခႏၶာပဲေခၚတယ္. ဥပါဒါနကၡႏၶာ လို႕မေခၚေတာ့ဘူး.. ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္တယ္မဆက္ဘူးဆိုတာ. . ေပ်ာ္တယ္ဆိုတဲ့ သုခေ၀ဒနာ. .ဥပါဒါန္မျပဳတ္ေသးတဲ့သူဆိုရင္ သုခေ၀ဒနာကို ႀကိဳက္တယ္၊ ႏွစ္သက္တယ္၊ ခံစားလို႕ေကာင္းတယ္ ဆိုတာ ေနာက္ကဆက္ျဖစ္လာတယ္.. သုခေ၀ဒနာေနာက္မွာ ဥပါဒါန္က ဆက္ ဆက္လာလို႕ ဥပါဒါနကၡႏၶာ လို႕ေခၚတာ.. ဥပါဒါန္ျပဳတ္ ၿပီးသြားတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ သုခေ၀ဒနာ ေနာက္မွာ ဥပါဒါန္မလိုက္ေတာ့ဘူး. . သုခေ၀ဒနာဟာ သုခေ၀ဒနာပဲ ၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱပဲလို႕ပဲယူေတာ့တယ္.. သူတို႕ေတြကိုေတာ့ ဥပါဒါနကၡႏၶာ လို႕မေခၚေတာ့ပဲ ခႏၶာသက္သက္လုိ႕ပဲေခၚေတာ့တယ္…..

Advertisements
ဥပါဒါနကၡႏၶာ

24 02 2010

ဥပါဒါန္+ခႏၶာ

– စြဲလန္းသူက ဥပါဒါန္.. အစြဲခံသူက ခႏၶာ.. စြဲလန္းသူကသက္သက္ စြဲလန္းခံရသူကသက္သက္. . သူတို႕ႏွစ္ခုကသေဘာမတူလို႕ မတူဘူး.. ခႏၶာက အစြဲခံရတာ.. ဥပါဒါန္က စြဲတာ.. မတူဘူးဆိုေပမယ့္ တျခားဆီလည္း မဟုတ္ဘူး.. အစြဲလန္းခံရသူေပၚမွာ စြဲလန္းသူက စြဲလန္းမွ အစြဲခံသူ နဲ႕ စြဲသူ ႏွစ္ခုက အာ႐ံု နဲ႕ အာရာမဏိကအားျဖင့္ ေၾကာင္းကိ်ဳးဆက္ေနတယ္… အစြဲခံရသူ ခႏၡာပဲ႐ွိတယ္. စြဲသူမရွိဘူးဆိုရင္ ခႏၡာသက္သက္ပဲ.. ဥပါဒါနကၡႏၶာ လို႕မေခၚဘူး.. ဥပါဒါန္ျပဳတ္ေနလို႕… ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ႏွစ္ခုက (ဥပါဒါန္ နဲ႕ ခႏၶာ) အတူတူ ပဲလားဆိုရင္ သေဘာမတူလို႕… အတူတူမဟုတ္ပါဘူး.. တျခားစီလားဆိုျပန္ရင္လည္း. စြဲသူ႐ွိရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ေနလို႕ တျခားစီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
%d bloggers like this: