အေကာင္းႏွင့္အဆိုး

26 12 2011

ေလာက၌ အယုတ္္ႏွင့္အျမတ္၊ အနိမ့္ႏွင့္အျမင့္၊ အပင့္ႏွင့္အေထာင္း၊ အမွားႏွင့္အမွန္၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး စသည္တို႕သည္ အစဥ္ဒြန္တြဲ၍ တည္ရွိေနၾကသည္ မွန္၏။

သို႕ရာတြင္ မည္သည့္အရာသည္ အဆိုးျဖစ္၍ မည္သည့္အရာသည္ အေကာင္းျဖစ္သနည္း။ ဘ၀တြင္ အဆိုးႏွင့္ အေကာင္းတုိ႕ကို ခြဲျခားသိရန္ အလြန္အေရးႀကီး၏။

အေမွာင္ကို ေထာက္ခ်င့္၍ အလင္းကိုသိအပ္သလို အဆိုးကို ေထာက္ခ်င့္ၿပီးမွ အေကာင္းကို သိရာသေလာ။

အိုင္းစတိုင္း၏ ဆက္သြယ္မႈသီအိုရီ (Einstein’s Theory of Relativity) အရ ရည္ညႊန္းခ်က္ေဘာင္ (Reference-Frame) တစ္ခုကို စိတ္ႀကိဳက္ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးမွ အရာရာ၏တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သေလာ။ ဥပမာ ေရွ႕အရပ္ကို သတ္မွတ္ၿပီးမွ ၎၏ဆန္႕က်င္ဘက္ အရပ္ကို အေနာက္မ်က္ႏွာဟု ေခၚဆိုမည္ေလာ။ အေရွ႕အရပ္မရွိဘဲႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာသည္ သီးျခားရိွႏိုင္သေလာ။

ထိုနည္းတူ အဆိုးတရားတစ္ခုကို ကုိးကားခ်က္ျပဳၿပီးမွ ထိုအဆိုးတရားေလာက္ မဆိုးေသာအရာကို အေကာင္းတရားဟု သတ္မွတ္မည္ေလာ။ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အေကာင္းတရားတစ္ခုေလာက္ မေကာင္းသည့္ အရာဟူသမွ်ကို အဆိုးတရားခ်ည္းဟု သတ္မွတ္မည္ေလာ။

အဆိုးတရားႏွင့္ အေကာင္းတရားတို႕သည္ တစ္ခုေပၚတစ္ခု မမွီခိုဘဲ သီးျခားတည္ရွိႏုိင္ၾကသေလာ။ မည္သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္ေဘာင္မွ ရႈၾကည့္ေစကာမူ အဆိုးတရားသည္ အစဥ္ဆိုးယုတ္၍ အေကာင္းတရားသည္ အစဥ္ေကာင္းမြန္ပါသေလာ။

မည္သို႕ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ေကာင္းသည္၊ မည္သို႕ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ဆိုးသည္ဟု သတ္မွတ္မည္နည္း။

အဆိုးႏွင့္အေကာင္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္ႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြဲခဲ့ၾကရ၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း အယူအဆခ်င္း မတူညီၾကပါ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုတိုင္ပင္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုေနၾကဆဲျဖစ္၏။

သာဓကျပရေသာ္ တရားမွ်တမႈသည္ ေကာင္း၍ မတရားျခင္းသည္ ဆိုးသည္ဟု ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္တို႕ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၏။ သို႕ရာတြင္ မည္သို႕ေသာ အျခင္းအရာသည္ တရားမွ်တ၍ မည္သို႕ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရၾကေခ်။

တရားမွ်တမႈ (Justice) ကိုေရွ႕တန္းတင္၍ ေဟာေျပာခဲ့ၾကေသာ ေရွးဂရိေတြးေခၚရွင္ႀကီး ပေလတို (Plato) ႏွင့္ အရစၥတုိတယ္ (Aristotle) တို႕ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ စစ္သံု႕ပန္းမ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက၏။

လူလူခ်င္းကၽြန္ျပဳေသာ စနစ္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ယေန႕တညီတညႊတ္တည္း လက္ခံထားၾက၏။

သို႕ဆိုလွ်င္ ယခုစာဖတ္သူမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင္အဆိုးကို ခြဲျခားသိၾကပါသေလာ။

မည္သို႕ေသာအလုပ္သည္ ေကာင္းမႈျဖစ္၍ မည္သို႕ေသာ အလုပ္သည္ မေကာင္းမႈျဖစ္ပါသနည္း။………..

မွတ္ခ်က္။ ။အဖိုးတန္ဆံုးဘ၀ပညာစာအုပ္မွ……

Advertisements
အမွားနဲ႕အမွန္

10 03 2010

ကၽြန္ေတာ္တို႕လူေတြက လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာအမ်ိဳးမိ်ဳး၊ အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမိ်ဳး၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေပါင္းေတြကို အမ်ားႀကီးအမ်ိဳးမိ်ဳး႐ွိၾကတယ္။ လူအေနနဲ႕ၾကည့္လို႕သာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးျဖစ္သာ.. သတၱ၀ါအေနနဲ႕ဆိုရင္ သတၱ၀ါအမ်ိဳးမိ်ဳးေပါ့.. အဲလို အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာေတြထဲမွာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္တို႕လည္း အမ်ိဳးမိ်ဳးပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕နဲ႕တစ္ဖြဲ႕ မတူၾကဘူး။ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ အားသန္ရာကိုပဲလိုက္ေနၾကတာပဲ.. ကိုယ္ယံုၾကည့္ရာပဲ အားထားၿပီး ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကိုပဲ အမွန္လုပ္ထားၾကတာပဲ။ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့အရာက ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ကေတာ့ အမွန္ပဲ။ ကုိယ္ဟာက မွန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူမ်ားဟာက အမွားျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္ ကိုယ့္ေလာက္မမွန္တာလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ သူ႕လက္ေအာက္ကလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ လုိ႕ပဲယူဆၾကမွာပဲ။ အဲဒီလို အကုန္လံုးက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အမွန္လုပ္ သူမ်ားကို အမွားလုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံးကလည္း မတူၾကဘူး တခ်ိဳ႕ေတြက တျခားစီ တခ်ိဳ႕က ခပ္ဆင္ဆင္ တခ်ိဳ႕ကသံတူေၾကာင္းကြဲ. ေတြမို႕ အမွန္ေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ၿပီး အမွားေတြက လည္းအမ်ားႀကီးပဲ။ ဘယ္သူကတကယ္ အမွားလဲ ဘယ္သူကတကယ္ အမွန္လဲ။ အားလံုးကလည္း ေျဖမွာပဲ ကုိယ့္ဟာက အမွန္။ ကိုယ့္ဟာအမွန္ဆိုရင္ သက္ေသျပ ဘာေၾကာင့္ကိုယ့္ဟာက မွန္သင့္တာလဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူမ်ားဟာေတြက အမွားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြေၾကာင့္ မျပည့္စံုေသးတာလဲ။ ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဆင္ေျခေလးနဲ႕ကိုယ္ပဲ မရမကမွန္ေနေတာ့မွာလား။ ကိုယ္ထင္ကုတင္ေ႐ႊနန္း ဆိုသလို တကယ့္နန္းေတာ္မဟုတ္ပဲ နန္းေတာ္လုပ္ထားေနၾကတာလား။ ကိုယ့္ဟာအမွန္လုပ္ရင္းနဲ႕ေကာရန္ျဖစ္ၾကဦးမွာလား.. ကိုယ့္ဟာ အမွန္လုပ္ဖို႕ေကာ ကိုယ့္မွာလံုေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ႐ွိၿပီလား. ကိုယ့္မွာလုံေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြမ႐ွိရင္ေတာ့ ကိုယ္က ကိုယ္ဟာလည္း အမွန္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘူးခံျငင္း႐ံုပဲ႐ွိေတာ့တယ္.  အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူ႕ဟာမွန္တယ္ ဘယ္သူ႕ဟာေတာ့ျဖင့္မွားတယ္ဆိုေပၚခ်င္ရင္ေတာ့ အမွားအမွန္စစ္တဲ့ စံေလးနဲ႕ အကဲျဖတ္မွပဲ ေပၚလာႏိုင္ေတာ့မွာပါ..

အမွားမွာကေတာ့ခၽြင္းခ်က္႐ွိတယ္.. ဘာခၽြင္းခ်က္လဲဆိုေတာ့ သူမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေနရာမွာသံုးလို႕ရၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ သူကမမွန္ဘူး..

အမွန္မွာကေတာ့ ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိ.. မွန္တယ္ဆိုရင္သူက ဘာမွမေရာ. မွန္ေတာ့မွန္တယ္ ဒါေပမယ့္ေရာေနရင္ အမွန္မဟုတ္ေတာ့.. သူ႕ကို အမွားထဲထည့္လိုက္. ဘာလုိ႕လဲဆိုေတာ့ အကုန္မွန္လို႕.. မွန္တယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္တင္မွန္တာမဟုတ္ ဘယ္သူဘက္ကၾကည့္ၾကည့္မွန္ေနရမယ္.. အမွန္ကေတာ့ သူကအမွန္မို႕လို႕ အကုန္လံုးအတြက္ အၿမဲတသမတ္တည္း မွန္ေနမွာပဲ။ သူကအမွားႀကိဳက္မိလို႕ အဲဒီအမွန္ကို မမွန္ဘူးလို႕ယူဆတာေတာ့ သူ႕ျပႆနာ.. အမွန္ကေတာ့ အၿမဲမွန္ေနမွာပဲ.

ကိုယ့္ယံုၾကည့္မႈေတြသည္ ကိုယ္က တကယ့္အမွန္ကိုသိလို႕ အမွန္လုပ္ထားတာလား.. တကယ္အမွန္မသိေသးပဲ ယံုၾကည္မႈ သက္သက္နဲ႕ ကိုယ့္ဟာအမွန္လုပ္ထားတာလား.. ဥပမာအားျဖင့္ ပန္းထိမ္ဆရာမို႕လို႕ ပန္းထိမ္ပညာတတ္မွာပဲလုိ႕ သူ႕ပညာကိုယံုၾကည္ထားတာလား.. ဒါမွမဟုတ္ သူ႕အရည္အခ်င္းကို ေတြ႕လို႕ သူကပန္ထိမ္ပညာတတ္တယ္လို႕ယံုၾကည္တာလား.. ကိုယ္က သူ႕အရည္အခ်င္းလည္းမေတြ႕ေသးပဲနဲ႕ေတာ့ သူပန္းထိမ္ပညာတတ္တယ္လို႕ယံုၾကည္တာေကာ နည္းနည္းမလြန္ဘူးလား.. မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္.. ကိုယ္တုိင္သူ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ေတြ႕မွ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕လုိ႕ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳလို႕ ယံုၾကည္တာကမွ ခိုင္ခိုင္မာမာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္မွာ. . အဲဒါမွ ကိုယ္ယံုၾကည္တာက အမွန္ျဖစ္မွာ။

အမွန္ကို အမွန္တုိင္းေတြ႕ၿပီး အမွန္လို႕ယံုၾကည္မွ ကိုယ့္ယံုၾကည္မႈသည္ အမွန္… ဘာေၾကာင့္အမွား အမွန္ကို ခြဲရတာတုန္း.. ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္ မွန္ေနရင္မၿပီးဘူးလားလို႕ေတာ့ ေမးလုိ႕ရပါတယ္.. ဘာေၾကာင့္အမွားအမွန္ခြဲတာလဲဆိုေတာ့ အမွားလမ္းကို လိုက္သူကို အမွားလိုက္လို႕ေရာက္ရမယ့္ေနရာကို ပို႕ၿပီးေတာ့ အမွန္က အမွန္လမ္းလိုက္သူကို အမွန္လမ္းသြားျခင္းေၾကာင့္ေရာက္ရမယ့္ေနရာကို ပို႕ေဆာင္ေပးတတ္လို႕ သူ႕ကို မေကာင္းသျဖင့္ မက်ေရာက္ေအာင္လုိ႕ ကိုယ္ေ႐ႊးခ်ယ္တဲ့လမ္း မွန္တယ္ မမွန္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ စီစစ္သင့္တယ့္.. အဲလိုမွကုိယ္က မစီစစ္ပါဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ္က အမွားလမ္းေပၚေလွ်ာက္မွန္လည္းမသိ အမွန္လမ္းကို လည္းမသိတဲ့အတြက္ မေကာင္းသျဖင့္ေရာက္ရမယ့္ေနရာေရာက္မွာစိုးတဲ့အတြက္ ကိုယ္အမွန္လမ္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီလို႕ ကိုယ္တုိင္မသိမခ်င္း အမွန္နဲ႕အမွားကို စီစိသင့္တယ္.. ကိုယ္က အမွန္ေပၚလံုးလံုးေရာက္ၿပီလို႕ ကိုယ္တိုင္အမွန္ကို ႀကံဳလို႕ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတာ့မွ ကိုယ္က အမွားလမ္းကိုေ႐ွာင္သြားၿပီလို႕သိမွာ.. အဲဒီလို အမွန္ကို ကိုယ္တုိင္မႀကံဳမခ်င္း အမွားလမ္းကို  မွားတယ္လို႕ ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ဘူး.. အမွားကို အမွားလို႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္မခ်င္း အမွားကို မလိုက္ပါဘူးဆိုတာလဲ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး..အဲဒီလုိဆိုရင္လည္း အမွားလမ္းကိုလိုက္မိတဲ့အတြက္ အမွားလိုက္လို႕သြားရမယ့္ေနရာေတာ့ျဖင့္ သြားရ ေရာက္ရေတာ့မွာပဲ..

ကိုယ္ကတကယ့္ တကယ္ အမွန္လမ္းေပၚေရာက္မွ အမွန္လမ္းေပၚေရာက္မွန္းသိၿပီး အမွားလမ္းကို ေ႐ွာင္သြားၿပီလုိ႕သိႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္..

အမွားနဲ႕အမွန္

9 03 2010

အမွားနဲ႕အမွန္ဆိုတာ တြဲၿပီးသာေျပာၾကတယ္ တကယ္တမ္းေတာ့ သူတို႕ေတြက ဓာတ္သေဘာ သတၱိအရေတာ့ ဆန္႕က်င္ဘက္တရားေတြပဲ။ ဘယ္လိုမွေပါင္းစပ္လို႕ ရတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ခု႐ွိေနရင္ ေနာက္တစ္ခုကလည္းမ႐ွိဘူး.. မီးမ်ားတဲ့ေနရာမွာ ေရခမ္းေျခာက္ရသလို ေရမ်ားတဲ့ေနရာမွာလည္း မီးေပ်ာက္ရတယ္.. ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး ဦးတည္ရာကေတာ့ ဆန္႕က်င္ေနသလိုမ်ိဳး ေနေတာ့နီးနီးကပ္ကပ္ သြားေတာ့ဆန္႕က်င္ဘက္.. အဲဒီေတာ့ကိုယ္က သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို ခြဲခြဲျခားျခားမသိရင္ အမွားကို အမွန္လုပ္ၿပီး အမွန္ကို အမွားလုပ္ႏိုင္တယ္.. သူတို႕ေတြက တစ္ေယာက္တစ္လမ္းစီသြားတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကိုလိုက္သြားရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တစ္ဖက္ကို မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ.. အမွားလမ္းကိုလိုက္သြားရင္ အမွားကပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့ေနရာကိုေရာက္ၿပီးေတာ့ အမွန္လမ္းကိုလိုက္ရင္ေတာ့ အမွန္လမ္းကပို႕ေဆာင္တဲ့ ေနရာကိုေရာက္ရမွာပဲ။ အမွားသည္မေကာင္းေသာလမ္း အမွန္သည္ေကာင္းေသာလမ္း… သူ႕ဆုိင္ရာလမ္းကိုလိုက္ရင္ျဖင့္ သူ႕ဆိုင္ရာေနရာကိုေတာ့ မေရာက္ခ်င္လည္း ေရာက္ရမွာပဲ.. ေရာက္ခ်င္လည္း ေရာက္ရမွာပဲ. ဆုေတာင္းလည္းရမွာပဲ. မဆုေတာင္းလည္းရမွာပဲ..

အမွားသည္ မွားေနတဲ့အတြက္ အမွန္ကိုမေရာက္ႏိုင္သလို.. မွားတာကိုပင္လွ်င္ မွားတယ္လို႕မသိႏိုင္ပဲ ထိုအမွားပင္ အမွန္္လုပ္ႏိုင္ေသး၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမွားသည္မွားေနတာကို မွားတယ္လို႕မသိေအာင္လုပ္ႏိုင္သလို မွန္တယ္လို႕လဲ သူကလုပ္ႏိုင္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အမွားလမ္းကို လိုက္ေသာသူ၏ အျဖစ္မွာ ကိုယ္တိုင္အမွားလမ္းေပၚေလွ်ာက္ေနတာေတာင္ သူ႕ကိုယ္သူ မွန္တယ္လို႕ ယူဆထားေသာေၾကာင့္ အမွားလမ္းကပို႕ေဆာင္ေသာ ေနရာကိုျဖင့္ ေရာက္ရေတာ့မည္။ ထုိသို႕မေရာက္ေသးခင္ကာလအေတာအတြင္းမွာေတာ့ အမွားကပို႕ေဆာင္ေသာေနရာကို မေရာက္ေသး အမွားလမ္းကို လိုက္ျခင္း၏ မေကာင္းက်ိဳးကိုလည္း မျမင္မေတြ႕ရေသးေသာေၾကာင့္ အမွားကိုေၾကာက္ၿပီး အမွားကိုျပင္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္လည္းမေပၚ … အမွားျပင္မယ့္စိတ္မေပၚေတာ့လည္း အမွားျပင္မယ္ဆိုၿပီးအားထုတ္မႈလည္းမလာ.. ထိုကဲ့သို႕အားထုတ္မႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္လည္း အမွားလမ္းကိုေခါက္ၿပီး အမွန္လမ္းကိုမေရာက္… အမွန္လမ္းမေရာက္ဘူးဆိုေတာ့လည္း အမွန္လမ္းက ပို႕ေဆာင္တဲ့ေနရာကိုလည္း မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အမွား၏အျပစ္မ်ားသည္ ေၾကာက္စရေကာင္းေလစြ။

အမွန္သည္ မွန္ေနေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြဘယ္လိုပင္ နာမည္တပ္ေစကာမူ အမွန္သေဘာကို မစြန္႕.. အၿမဲမွန္ေနေလသည္.. မီးသည္ ပူသည့္သေဘာ႐ိွသည့္ အတြက္ သူ႕ကိုအေအးသေဘာေဆာင္သည့္ေဘာျဖင့္ အေအးကိစၥကိုေဆာင္႐ြက္ခိုင္းေစကာမူ သူသည္ အေအးသေဘာကိုမလိုက္႐ံုသာမက အပူသေဘာကို မစြန္႕.. ထို႕ေၾကာင့္ အမွန္ကို မည္သို႕ပင္ မွားသည္ဟု ေျပာေစကာမူ အမွားဟူ၍သာ ပညတ္ခံရ႐ံုသာ႐ွိသည္.. အမွန္သေဘာကေတာ့ စြန္႕မည္မဟုတ္ေပ။ ပတၱျမားမွန္လွ်င္ ႏြံမနစ္သကဲ့သို႕တည္း…

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အမိ၀မ္းတြင္းမွထြက္လာကတည္းက သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိၿပီးမွ ေမြးဖြားလာသည္မဟုတ္။ ေမြးလာကတည္းက ဘာမွမပါခဲ့ေပ။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သင္ယူၿပီးမွ တတ္ေျမာက္လာၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ သင္ယူမတတ္ေျမာက္ခင္ ကိုယ္သင္မည့္ ပညာသည္ မွားသည္မွန္သည္ဟု ခြဲျခား မသိခဲ့ၾကေပ.. မိဘကျဖစ္ေစ ဆရာသမားကျဖစ္ေစ အမွား အမွန္ကို ခြဲျခားတတ္ေအာင္သင္ၾကားျပသေပးမွသာလွ်င္ အမွားႏွင့္ အမွန္ကို ခြဲျခားႏိုင္ေပမည္။ ထုိကဲ့သို႕ သင္ၾကားျပသေပးမည့္သူ မ႐ွိပါက မည္သည္က အမွား မည္သည္ကအမွန္ကို မခြဲျခားႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႕ အမွားအမွန္ကို မခြဲျခားတတ္ေသာသူသည္ မ်က္စိကန္းေသာသူႏွင့္ တူသည္။ မ်က္စိကန္းေသာသူသည္ လမ္းေကာင္း လမ္းဆိုးကို မျမင္ရေသာေၾကာင့္ လမ္းဆိုးကို ေ႐ွာင္ၿပီး လမ္းေကာင္းကို  မေ႐ြးႏိုင္ေခ်။ ထိုသို႕ လမ္းေကာင္း လမ္းဆိုး မေ႐ႊးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုမ်က္စိကန္းေသာသူ လမ္းသြားရာတြင္ လမ္းေကာင္းေပၚလည္းေရာက္ႏိုင္သလို လမ္းဆိုးဘက္လည္းေရာက္သြားႏိုင္ေလသည္။ လမ္းေကာင္းေပၚေရာက္လွ်င္လည္း ခဏတျဖဳတ္သာ ေရာက္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ လမ္းဆိုးနဲ႕သာတုိးေနေပမည္။ မ်က္စိကန္းေနေသာေၾကာင့္ ဆူးပံုေတြ႕လည္းနင္း မစင္ပံုလည္းနင္း ခလုတ္လည္းမေ႐ွာင္တတ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႏွင့္ေတြ႕လည္း က်ဖို႕သာ႐ွိေနေပသည္။ ကန္းေနေသာေၾကာင့္ ေန၊လ၊ၾကယ္တာရာတို႕ အထင္အ႐ွား ႐ွိေနပါလ်က္ မျမင္ရ မေတြ႕ရေခ်။ ေန၊လ၊ၾကယ္တာရာတို႕ကို မေတြ႕ျခင္းသည္ ေန လ တို႕မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္၊ ကန္းေနေသာအျဖစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ အမွန္ႏွင့္ အမွားကို ခြဲျခားသိျမင္ေရးသည္ သြန္သင္ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမား၏အေရးျဖစ္သည္။ ကန္းေနေသာသူအား မ်က္စိအရင္ကုသကဲ့သို႕တည္း။ မ်က္စိအလင္းရမွသာလွ်င္ လမ္းမွန္ လမ္းမွားကို ေ႐ႊးခ်ယ္ႏိုင္ေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လမ္းမွန္ လမ္းမွားမေ႐ႊးခင္ မ်က္စိအလင္းရေအာင္အရင္လုပ္သင့္ေပသည္။ လမ္းမွန္လမ္းမွား ေ႐ႊးျခင္းသည္ အကန္း၏အရာမဟုတ္၊ မ်က္လံုးျမင္ေသာသူ၏အရာသာျဖစ္သည္။မ်က္စိႏွစ္ကြင္းအလင္းမရခင္ လမ္းကိုမေ႐ႊးပဲ မ်က္လံုးျမင္မွသာ လမ္းေ႐ႊးသင့္ေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမွားအမွန္ မေ႐ႊးခင္ အမွားအမွန္ ေ႐ႊးတတ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္လံုး အလင္းရေအာင္ ဆရာသမားမ်ားအကူအညီျဖင့္ အကန္းကို အရင္ကုလိုက္ရင္ျဖင့္ ပညာမ်က္စိ အလင္းရကာ ဒီဟာသည္အမွား ဒီဟာသည္အမွန္ ဟုကိုယ္တိုင္ ခြဲျခားႏို္င္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကန္းကို အရင္ကုသသင့္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
%d bloggers like this: