အေကာင္းႏွင့္အဆိုး

26 12 2011

ေလာက၌ အယုတ္္ႏွင့္အျမတ္၊ အနိမ့္ႏွင့္အျမင့္၊ အပင့္ႏွင့္အေထာင္း၊ အမွားႏွင့္အမွန္၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး စသည္တို႕သည္ အစဥ္ဒြန္တြဲ၍ တည္ရွိေနၾကသည္ မွန္၏။

သို႕ရာတြင္ မည္သည့္အရာသည္ အဆိုးျဖစ္၍ မည္သည့္အရာသည္ အေကာင္းျဖစ္သနည္း။ ဘ၀တြင္ အဆိုးႏွင့္ အေကာင္းတုိ႕ကို ခြဲျခားသိရန္ အလြန္အေရးႀကီး၏။

အေမွာင္ကို ေထာက္ခ်င့္၍ အလင္းကိုသိအပ္သလို အဆိုးကို ေထာက္ခ်င့္ၿပီးမွ အေကာင္းကို သိရာသေလာ။

အိုင္းစတိုင္း၏ ဆက္သြယ္မႈသီအိုရီ (Einstein’s Theory of Relativity) အရ ရည္ညႊန္းခ်က္ေဘာင္ (Reference-Frame) တစ္ခုကို စိတ္ႀကိဳက္ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးမွ အရာရာ၏တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သေလာ။ ဥပမာ ေရွ႕အရပ္ကို သတ္မွတ္ၿပီးမွ ၎၏ဆန္႕က်င္ဘက္ အရပ္ကို အေနာက္မ်က္ႏွာဟု ေခၚဆိုမည္ေလာ။ အေရွ႕အရပ္မရွိဘဲႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာသည္ သီးျခားရိွႏိုင္သေလာ။

ထိုနည္းတူ အဆိုးတရားတစ္ခုကို ကုိးကားခ်က္ျပဳၿပီးမွ ထိုအဆိုးတရားေလာက္ မဆိုးေသာအရာကို အေကာင္းတရားဟု သတ္မွတ္မည္ေလာ။ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အေကာင္းတရားတစ္ခုေလာက္ မေကာင္းသည့္ အရာဟူသမွ်ကို အဆိုးတရားခ်ည္းဟု သတ္မွတ္မည္ေလာ။

အဆိုးတရားႏွင့္ အေကာင္းတရားတို႕သည္ တစ္ခုေပၚတစ္ခု မမွီခိုဘဲ သီးျခားတည္ရွိႏုိင္ၾကသေလာ။ မည္သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္ေဘာင္မွ ရႈၾကည့္ေစကာမူ အဆိုးတရားသည္ အစဥ္ဆိုးယုတ္၍ အေကာင္းတရားသည္ အစဥ္ေကာင္းမြန္ပါသေလာ။

မည္သို႕ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ေကာင္းသည္၊ မည္သို႕ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ဆိုးသည္ဟု သတ္မွတ္မည္နည္း။

အဆိုးႏွင့္အေကာင္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္ႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြဲခဲ့ၾကရ၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း အယူအဆခ်င္း မတူညီၾကပါ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုတိုင္ပင္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုေနၾကဆဲျဖစ္၏။

သာဓကျပရေသာ္ တရားမွ်တမႈသည္ ေကာင္း၍ မတရားျခင္းသည္ ဆိုးသည္ဟု ကမာၻ႕ေတြးေခၚရွင္တို႕ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၏။ သို႕ရာတြင္ မည္သို႕ေသာ အျခင္းအရာသည္ တရားမွ်တ၍ မည္သို႕ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရၾကေခ်။

တရားမွ်တမႈ (Justice) ကိုေရွ႕တန္းတင္၍ ေဟာေျပာခဲ့ၾကေသာ ေရွးဂရိေတြးေခၚရွင္ႀကီး ပေလတို (Plato) ႏွင့္ အရစၥတုိတယ္ (Aristotle) တို႕ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ စစ္သံု႕ပန္းမ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက၏။

လူလူခ်င္းကၽြန္ျပဳေသာ စနစ္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ယေန႕တညီတညႊတ္တည္း လက္ခံထားၾက၏။

သို႕ဆိုလွ်င္ ယခုစာဖတ္သူမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင္အဆိုးကို ခြဲျခားသိၾကပါသေလာ။

မည္သို႕ေသာအလုပ္သည္ ေကာင္းမႈျဖစ္၍ မည္သို႕ေသာ အလုပ္သည္ မေကာင္းမႈျဖစ္ပါသနည္း။………..

မွတ္ခ်က္။ ။အဖိုးတန္ဆံုးဘ၀ပညာစာအုပ္မွ……

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: