သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ၊ ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨတိ

26 03 2011

သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ

“ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨတိ” တဲ့..

ကံ၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ၾကတာလား..ဒီလိုပဲေျပာေနၾကတာပဲလား.. ကံျဖစ္တုိင္းလည္း သတၱ၀ါျဖစ္ရေတာ့မလား.. ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ ေလ့လာၾကည့္သင့္တယ္..

ကံျဖစ္လို႕ သတၱ၀ါျဖစ္တာလား.. သတၱ၀ါက ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာလားလို႕..

ဒီႏွစ္ခုက မတူပါဘူး…

ကံေၾကာင့္သတၱ၀ါျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကံျဖစ္ရင္ သတၱ၀ါျဖစ္ေတာ့မယ္လို႕ အဓိပၸါယ္ထြက္မွာပဲ..

ဟုတ္လား.

ကံျဖစ္ရင္ သတၱ၀ါျဖစ္ေေတာ့မွာလား..

ကံကလည္း မျဖစ္ပါနဲ႕ဆိုလို႕လည္းမရဘူးေလ.. ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံက တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ထြက္ေနမွာပဲေလ..

ဒါဆိုလည္း.. ဘာကံလုပ္ၿပီး ဘာျဖစ္ပါေစ ဆိုၿပီးလုပ္လိုက္ပါေတာ့..

လုပ္လည္း လုပ္ေနၾကတာပဲမလား..

နည္းနည္းစဥ္းစားစရာေလး လုပ္ေပးလုိက္တာပါ..

ေနာက္တစ္ခုက..

သတၱ၀ါေတြက ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာလား ဆိုတာေလးပါ..

သတၱ၀ါေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး..

”သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ” ကိုး..

ေနာက္တစ္ခုက. ကမၼဘ၀ ပစၥယာ ဇာတိ လာတာကိုး..

ဒါကိုေတာ့ ဘာမွ ေထာက္စရာ မရွိပါဘူး..

ေထာက္စရာရွိတာက

ကံျဖစ္တိုင္း သတၱ၀ါ ျဖစ္မယ္လို႕ ေရာယူထားတာကိုပါ…

ဒီႏွစ္ခုက ေသခ်ာမခြဲျခားတတ္ရင္ ေရာေနလိမ့္မယ္..

ဘာေရာတာလဲဆိုေတာ့ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္ နဲ႕ အနာဂါတ္ေတြနဲ႕ ေရာလိုက္တာပါပဲ.

လက္႐ွိ သတၱ၀ါေတြက အတိတ္ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေပါ့…ဒါေၾကာင့္ကံျဖစ္ရင္ သတၱ၀ါျဖစ္တာပဲ..

ဒါနဲ႕ဆက္ၿပီး

အခုလက္ရွိ ကံျဖစ္ရင္ အနာဂါတ္ သတၱ၀ါျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ကာလေတြ အားလံုးကို အတူတူယူလုိက္ၾကေတာ့တာပါပဲ..

အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္ နဲ႕ အနာဂါတ္ေတြ ေသခ်ာ မပိုင္းျခားတတ္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ ေရာပါတယ္..

အတိတ္ကံေၾကာင့္ ပစၥဳပၸဳန္ခႏၶာ၊ ပစၥဳပၸဳန္ကံေၾကာင့္ အနာဂါတ္ခႏၶာ

ကဲ..ထားပါေတာ့.

အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္ နဲ႕ အနာဂါတ္ေတြ ခြဲျခားတတ္ၿပီပဲ..

ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာလား ဆုိတာ လာပါေတာ့မယ္.. သတၱ၀ါေတြေလ.

ႈဥပါဒါန ပစၥယာ ဘေ၀ါ တဲ့.. (ဘေ၀ါ = ကမၼဘ၀ = ကံ)

ဥပါဒါန္ ျဖစ္ရင္ ကံျဖစ္တယ္တဲ့..

ကံျဖစ္ရင္ေတာ့ ဇာတိ ဆိုၿပီး သတၱ၀ါ ဆိုတဲ့ ပညတ္စတာပဲ..

ဥပါဒါန္က ကံကို ျဖစ္ေစတယ္.. ကံက သတၱ၀ါျဖစ္ေစတယ္

အဲဒီေတာ့ သတၱ၀ါက ကံ က ျဖစ္တာလား.. ဥပါဒန္က ျဖစ္တာလား.. ဆိုတာစဥ္းစားၾကည့္..

ကံျဖစ္ရင္ သတၱ၀ါျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကို ေသခ်ာ ကြဲျပားေစခ်င္လို႕ပါ..

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က ကံေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္.. ဒါေပမယ့္. သတၱ၀ါ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး..

ဥပမာ.. ဥပါဒါန္ မရွိေတာ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္.. ကံေတာ့ ျဖစ္တယ္.. အဲဒီကံက သတၱ၀ါမျဖစ္ေတာ့ဘူး..

အဲဒီေတာ့ ကံက သတၱ၀ါျဖစ္တာလား. ဥပါဒါန္က သတၱ၀ါျဖစ္တာလားဆိုတာ့ ေပၚလာၿပီပဲ..

ဥပါဒါန္ကေတာ့ သတၱ၀ါကိုေတာ့ တိုက္ရိုက္မျဖစ္ေစပါဘူး..

ကံကိုပဲျဖစ္ေစတာပါ..

ဘာကံလဲဆိုတာ့ ဥပါဒါန္နဲ႕လုပ္တဲ့ကံ…ဥပါဒါန္ကင္းၿပီးလုပ္တဲ့ ကံဆိုၿပီး ကြာသြားတယ္..

ဥပါဒါန္နဲ႕ လုပ္တဲ့ ကံ ဆိုရင္ ဥပါဒါနပစၥယာဘေ၀ါ၊ ဘ၀ပစၥယာ ဇာတိဆိုၿပီး.. အနာဂါတ္ သတၱ၀ါျဖစ္ပါဘယ္..

ဥပါဒါန္ကင္း ၿပီးလုပ္တဲ့ ကံဆိုရင္ ဥပါဒါန နိေရာဓါ ဘ၀နိေရာေဓါ၊ ဘ၀ နိေရာဓါ ဇာတိနိေရာေဓါ ဆိုၿပီး အနာဂါတ္ သတၱ၀ါ အျဖစ္မွကင္းပါတယ္…

ဥပါဒါန နိေရာဓါ ဘ၀နိေရာေဓါ ကိုး..

ဥပါဒါန္ မရွိရင္ ကံမရွိပါဘူးတဲ့… ဇာတိျဖစ္ေစတဲ့ ကံကိုေျပာတာ..

ဘ၀နိေရာဓါ ဇာတိနိေရာေဓါ ဆိုၿပီး.. သတၱ၀ါ ပညတ္ဇာတ္သိမ္းပါတယ္…

သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ လံုးမခ် ေစခ်င္လို႕ ဒါကို ထုတ္လာရတာပါ.

ကံက လုပ္တာဆိုေပမယ့္ သူ႕ကို ဥပါဒါန္က အုပ္ခ်ဳပ္ထားတယ္ ဆိုတာ သိေအာင္လို႕ပါ..

ဒါေၾကာင့္ ကံက တရားခံလား.. ဥပါဒါန္က တရားခံ လားဆိုၿပီး.. လက္သည္ရွာၾကည့္လိုက္ပါ..

ဥပါဒါန္ရွိေနသ၍ ဥပါဒါန္နဲ႕ကံေတြလုပ္ၿပီး ဇာတိလာမွာပဲ..

ဥပါဒါန္မရွိေတာ့ရင္ ဥပါဒါန္နဲ႕လုပ္တဲ့ ကံေတြလည္းကင္းၿပီး.. ဆုိင္ရာဇာတိခ်ဳပ္တာပဲ..

ကံသည္ သတၱ၀ါကို ျဖစ္ေစ၏ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ

ဥပါဒါန္ကင္းတဲ့ကံနဲ႕

ဥပါဒါန္တြဲေနတဲ့ကံ ေပၚမူတည္ၿပီး သတၱ၀ါ ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူး လို႕ေျပာရေတာ့မွာပဲ….

အဲဒီေတာ့

“သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ၊ ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨတိ” လို႕ လုံးမခ်ခင္ ကိုယ္လုပ္တဲ့ကံက ဥပါဒါန္နဲ႕လား.. ဥပါဒါန္ကင္းလားဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္ပါေစ ညာျဖစ္ပါေစလုပ္ေပါ့….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

“သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ၊ ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨတိ”

“ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေ၀ါ၊ ဘ၀ပစၥယာ ဇာတိ”

“ဥပါဒါနနိေရာဓါ ဘ၀နိေရာေဓါ၊ ဘ၀နိေရာဓါ ဇာတိနိေရာေဓါ”    ကို ယွဥ္တြဲၿပီး နားလည္သလို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..

ဥပါဒါန္ေလးမ်ိဳး..

ကာမုပါဒါန္၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္

မွတ္ခ်က္။    ။ ေရးခ်င္တာေတြ သိသလို ေရးထားေသာေၾကာင့္ အမွား အမွန္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ ယံုၾကရန္…..

အမွားဖတ္ၿပီး အျပစ္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္မယူ…….

Advertisements

Actions

Information

One response

16 10 2013
soenaung

Like……
အမွားဖတ္ၿပီး အျပစ္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္မယူ…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: